I forrige uge diskuterede vi nogle af de udfordringer, som bygherrer ofte står over for. I dette indlæg kan du læse, hvordan vi løser disse udfordringer med vores tilgang til projektledelse.

Brade Consultings løsning for bygherrer:

👉 Fra start til slut:

Bygherren bør ansætte en erfaren repræsentant, der kan agere som professionel bygherrerådgiver og sikre, at værdikæden fra bygherrens ide til drift udføres i tilstrækkelig kvalitet og dokumentation.

👉 I projekteringsfasen:

Bygherren bør ansætte en 3. parts projekteringsleder til at følge projekteringsarbejdet. Denne tredjepart bidrager til at højne kvalitetsniveauet for samtlige projekterende parter. Det betyder også, at entreprenøren efterfølgende kan arbejde ud fra et mere gennemarbejdet og forståeligt grundlag. Bygherren bør have en stærk projektgrundlag for at undgå konflikter og fordyrelser på projektet.

👉 I udførelsesperioden:

Bygherren bør ansætte en faglig og erfaren projektleder, der kender de almindelige betingelser for byggeriet samt faglige specialister, der kan varetage tilsynet med arbejdet. Denne projektleder skal holde styr på økonomiske forhold og styre og koordinere de involverede parter i sagen. Det er vigtigt, at bygherren har en dedikeret ressource til rådighed, der kan følge sagen tæt og reklamere rettidigt over for de involverede parter, hvis noget ikke udføres i tilstrækkelig omfang eller kvalitet. Hvis ikke projektlederen reklamerer rettidigt, risikerer bygherren at lide økonomiske tab.

Det er bygherren, der bærer risikoen for byggesjusk over for købere eller lejere af ejendommen. Bygherren kan oftest gøre krav gældende over for de bygningsopførende parter.

Ved vurdering af ansvar i forhold til byggesjusk vægtes flere forhold, herunder om projektmaterialet yder tilstrækkelig information, om arbejdet er udført korrekt, og om bygningen er driftet korrekt efterfølgende.

Samlet set er det afgørende for bygherren at have dedikerede ressourcer og erfarne projektledere til rådighed for at undgå konflikter, fordyrelser og økonomiske tab på projektet.

Vores opfordring til bygherren med dette skriv?

Det kan ikke betale sig at spare på fagtilsyn, projekterings- eller projektledelse på projekterne, risikoen står ikke mål med konsekvenserne.

Kontakt os i Brade Consulting, hvis du vil vide mere om, hvordan vi løser dette – eller tage en helt uforpligtende snak om, hvordan vi kan sikre ovenstående bedst muligt for jer.