brade-consulting

Når strøm nu er blevet så dyrt, burde vi så ikke være bedre til at bruge pæren?

Hvordan skaber man balance mellem økonomi, miljø og komfort? Det kan man næsten ikke, men man kan finde det bedste kompromis, og vi giver nogle bud på disse her.

Vi arbejder i Brade Consulting hele tiden med at reducere de miljømæssige aftryk vores branche producerer.
Vi har som branche brug for at finde alternative metoder til at nedbringe energiforbruget i bygningerne, produktionerne og transporten af vores materiel.

Vi står i en paradoksal situation, hvor behovet for den grønne omstilling aldrig har været større, samtidig med at vores forsyningskæder er alvorlig udfordret. Det har presset priserne op, og det bliver ikke bedre af, at mange materialer ikke kan leveres. Når de så kan – så er de dyre 😕.

Det udfordrer de gode intentioner, der er i de bæredygtige projekter. Men det tvinger os samtidig til at tænke alternativt ved fx at genbruge materialer og kombinere dem med den seneste teknologi.

🔹 Vi ser fx ofte, at de bedste businesscases ligger i mini-optimereringer af de tekniske installationer og anlæg. Der er ikke behov for at skrotte hele installationen, med der kan, med de rette strategiske overvejelser, optimeres væsentligt på installationen, uden at det skaber et stort CO2 aftryk.

🔹 Ydermere ser vi lige nu, at der kan være store økonomiske besparelser ved at bruge energien på specifikke tidspunkter i løbet af dagen og ugen.

🔹 Der kan være mange penge at spare ved fortage systematiske initiativer fx opvarmning af varme og vand, brug af køkkenapparater, opladning af bil i perioder, hvor el-priserne er lavest.

🔹 De fleste nye jordvarmeanlæg kan ved opkobling til internettet selv udregne, hvornår opvarmningen af ejendom og brugsvand er rentabel, uden af dette forsager nedkølingsskade på ejendommen.

🔹 De fleste ladestandere kan også opkobles til at lade i perioder med billig strøm, hvilket også kan give en stor besparelse.

En af de største besparelser kan dog også være at nedjustere rumtemperaturen i rum og ejendom. En tommelfingerregel er, at en nedjustering af rumtemperaturen på 1 grad, giver en besparelse på 5 %. Der kan derfor være mange penge af spare ved at nedjustere varmen fra 23 grad til 21 grader, eller som vi ser i offentlige bygninger til 19 grader, det giver henholdsvis en besparelse på mellem 10 og 20 %, hvis oprindeligt var 23 grader.

Det er fintunet balance, da vi næsten altid skal tage hensyn til komfort eller sikkerhed iht. de brugeradfærdsmønstre, der er i ejendommene, men med den rette tilgang og brugervillighed kan vi sammen optimere energibesparelserne, og måske vigtigst af alt reducere Co2 aftrykket.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med energioptimering for vores kunder? Tag fat i Nickolai Brade her >>