brade-consulting-udbud

Det er en gammel traver. Måske en kliché. Men det er der en grund til, og vi vil gerne slå et slag for den igen.
For vi oplever i Brade Consulting, at bygherre ikke altid har prioriteret relevant og fagspecifik rådgivning i et byggeprojekt. Der er altid gode intentioner om at rådgivning skal gå forud for alt, men når hverdagen ruller og der er pres på økonomien og leverancer af materialer mm., ”ja, så kan man måske godt skære lidt på rådgivningsfasen?”

Men med få midler (og tid) kan du som bygherre spare enorme summer på det endelige projekt. Det behøver ikke være omkostningstungt og vil gøre projektet langt mere robust i forhold til udefrakommende situationer, ændringer mm.

Hos Brade Consulting ser vi det dog som et stort problem, og giver lidt eksempler herunder:

1) Udbudsstrategi med relevant markedsanalyse

Hvilken form skal projektet udbydes i – skal det være total-, hoved- eller fagentreprise”?
Der er meget stor forskel på risikoprofilen i disse udbud. Sørg for at alle sten er vendt, så I får de bedste rammer for udbuddet.

2) Solide budgetter med risikoanalyse – måske også kvalitetstjek ved 3.-partskontrol

Vi oplever, at bygherrerne ikke altid får udarbejdet kvalitetstjek ved 3.-partskontrol af projektøkonomien. Det kan give nogle kedelige overraskelser senere i projektforløbet, hvor entreprenørerne begynder at byde på udbudsmaterialet.

3) Projektgranskning ved 3.-partskontrol af det udarbejdede projekt fra rådgiver
Projektet, som rådgiveren har udført, mangler ofte et ekstra sæt øjne. Sørger I som bygherre for dette, er I langt bedre stillet ved, at eksperter har gransket projektet, og der er taget højde for alt.

4) Gennemarbejde tidsplaner iht. gennemførelsen af projektet
Det sker tit, at bygherrerne nedprioriterer tidsplanerne. Men tidsplanerne er ofte lige så vigtige som budgetterne. Uden en realistisk tidsplan, vil projektet unægtelig blive forsinket og derfor koste mange penge under gennemførelsen – til stor frustration for de mange tilknyttede parter.

Det er værd at bemærke, at flere af disse ydelser er skrivebordsarbejde. De er forholdsvis hurtige og billige at få udført, set ift. risikonedskrivningen på projektet.

Nogle af ovenstående ydelser svarer tilsammen oftest til under 2 % af anlægsomkostninger, men kan have enorme økonomiske og forsinkelsesmæssige konsekvenser for bygherre.

Gennem disse processer kan bygherre mindske risikoprofilen på projekterne og stå med en optimal proces, hvilket er vores fornemmeste opgave hos Brade Consulting.

Vil du høre mere? Tag fat i Nickolai Brade her >>